Eristatakse sotsiaalset rehabilitatsiooni ja tööalast rehabilitatsiooni.

 

 

Sotsiaalset rehabilitatsiooni Sotsiaalkindlustusameti (edaspidi SKA) kaudu võivad saada:

- alla 16-aastased lapsed

- vanaduspensioni ealised isikud

- need tööealised isikud, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud. 


Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud kõigile puudega inimestele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kes vajavad igapäevaelus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks. Rehabilitatsiooni eesmärgiks on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, 

suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks. 

 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust vahendab SKA. Rehabilitatsiooniteenusele suunamiseks tuleb esitada vastav avaldus:

- elukohajärgsele SKA-le või

- digitaalselt allkirjastatult meilitsi See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või

- riigiportaali eesti.ee kaudu. 

 

Tööealiste ja vanaduspensioni ealiste puhul toimub seejärel teenuse vajaduse hindamine, mis on oma olemuselt vestlus SKA juhtumikorraldajaga eesmärgiga välja selgitada, milliseid teenuseid inimene vajab. Vestlus võib toimuda inimesele sobivaimas kohas – SKA klienditeeninduses, inimese elukohas või asukohas, hooldusasutuses või mujal selleks sobivas kohas vastavalt juhtumikorraldaja ja inimese vahelisele kokkuleppele.

 

Täpsem info sotsiaalse rehabilitatsiooni kohta SKA infotelefonil 16106 või http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee

 

 

Tööalast rehabilitatsiooni Töötukassa (edaspidi TK) kaudu võivad saada tööealised inimesed, kes on tööturul aktiivsed – töötavad, õpivad või on töötuna arvele võetud.  Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi. 

 

Tööalane rehabilitatsioon:

-          valmistab teid ette tööeluks;

-          toetab teie tööleasumist või töötamist.

 

Tööalase rehabilitatsiooni sihtrühmaks on:

- tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga)

- vähenenud töövõimega inimesed,

- kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime ning

- kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad, ajateenistuses olijad) või

- otsivad tööd (on registreeritud töötud).  

Puuduva töövõimega inimesed tööalast rehabilitatsiooniteenust ei saa.

 

Täpsem info tööalase rehabilitatsiooni kohta TK infotelefonil 15501 või https://www.tootukassa.ee